2016-03 Het verschil tussen denk- en kennisfouten in procesmodellen

Wie: 1 student HIR/MBE/HW(Inf)
Promotor: Jan Claes

Problem description.
Procesmodellen zijn schematische weergaven van de stappen in een bepaald (bedrijfs)proces. Met behulp van in de modelleertaal vastgelegde symbolen worden complexe volgorde?s ondubbelzinnig gedefinieerd. Door de complexiteit van de weer te geven processen en het modelleren, worden regelmatig fouten vastgesteld in de geproduceerde modellen.

Fouten kunnen om drie redenen gemaakt worden?.

  • Fysische beperkingen kunnen ervoor zorgen dat een modelleur met goede intenties onbewust een fout maakt zoals bijvoorbeeld een verkeerd symbool aanklikken of bij slecht zicht een pijl aan een verkeerde knoop linken. Dit soort fouten wordt in ons onderzoek genegeerd.
  • Kennisfouten zijn fouten die gemaakt worden door een gebrekkige of ontbrekende kennis van het proces (semantische fouten) of de modelleertaal (syntactische fouten). Als de modelleur gewezen wordt op de fout, zal zij/hij in eerste instantie niet zien dat het om een fout gaat en moet zij/hij overtuigd worden dat haar/zijn kennis te kort schiet.
  • Denkfouten zijn fouten die gemaakt worden door het imperfect werken van onze hersenen. Ze staan ook wel bekend als verstrooidheidsfouten en hoewel ze soms te maken hebben met een tekort aan motivatie, ligt de oorzaak meestal eerder bij het te veel aan je hoofd hebben. Dit heet cognitieve overload. Soms gaat dit over ongerelateerde zaken, maar het kan ook zijn dat overload veroorzaakt wordt omdat een opdracht zo complex is dat je te veel informatie tegelijk moet/wil verwerken. Dit soort fouten kan je zelf corrigeren wanneer je op een rustiger moment je oplossing nakijkt of wanneer er op gewezen wordt.

Research objectives.
Bedoeling van het onderzoek is om na te gaan of we in een model met fouten kunnen nagaan wat het verschil is tussen kennis- en denkfouten. Dit wordt gebruikt in lopend onderzoek (zie literatuur hieronder). Voorlopig gebruiken we als indicatie het al dan niet consistent voorkomen van de fout doorheen het hele model. Wanneer iets soms juist en soms fout gedaan wordt, veronderstellen we een denkfout. Wanneer iets steeds fout gedaan wordt, veronderstellen we een kennisfout. Uiteraard is dit een zeer naïeve benadering en dus vragen we aan jou om een beter werkwijze uit te denken en te testen.

  • Je kan gebruik maken van de bestaande data over meer dan 1000 opgenomen modelleersessies. Dit omvat de geproduceerde procesmodellen, waarvan we het modelleren ook frame per frame kunnen naspelen.
  • Je kan gebruik maken van de modelleer- en experimenteertools van de vakgroep.
  • Je hoeft niets te programmeren, al kunnen programmeerskills wel helpen om sommige taken groter of automatischer aan te pakken.
  • Een goede student kan nog tijdens het afwerken van de thesis een wetenschappelijk artikel schrijven over zijn bevindingen, waarin zij/hij dan begeleid wordt door de promotor. Ook samenwerking met een buitenlandse universiteit tijdens het onderzoek behoort tot de mogelijkheden.
  • Deze thesis is een plus voor toekomstige data-analisten, procesanalisten, functioneel of technische analisten, programmeurs en managers met een technische interesse.

References

Interested? Book your own appointment via janclaes.youcanbookme.com.