2016-02 Dynamisch meten van semantische fouten in procesmodellen

Wie: 1 student HIR/MBE/HW(Inf)
Promotor: Jan Claes

Problem description.
Procesmodellen zijn schematische weergaven van de stappen in een bepaald (bedrijfs)proces. Met behulp van in de modelleertaal vastgelegde symbolen worden complexe volgordes ondubbelzinnig gedefinieerd. Wanneer de modellen niet de volledige werkelijkheid weergeven of verkeerde volgordes en stappen weergeven, spreekt men van semantische fouten.

Research objectives.
Voor lopend onderzoek ben ik op zoek naar een manier om tijdens het modelleren het aantal fouten in het huidige partiële procesmodel te kunnen meten. Dit is niet evident, omdat bijvoorbeeld een onderscheid moet kunnen gemaakt worden tussen voorlopig vergeten informatie (wat later wordt ingezien en dan wordt toegevoegd) of uitgestelde informatie (wat van in het begin gepland werd om later toe te voegen).

Approach.
In het onderzoek wordt best eerst een exhaustief overzicht van mogelijke semantische fouten gemaakt (in een zeer beperkte modelleertaal). Daarna wordt nagegaan of en hoe we fouten kunnen detecteren tijdens het modelleren. Indien de intentie van de modelleur een rol speelt, dient te worden nagegaan hoe die intentie ingeschat of bepaald kan worden. In onze data hebben wij niet meer de mogelijkheid om de modelleur te contacteren, dus mogelijks zullen we samen nieuwe data verzamelen en de modelleurs daarna ondervragen.

  • Je kan gebruik maken van de bestaande data over meer dan 1000 opgenomen modelleersessies, waarvan we het modelleren frame per frame kunnen naspelen.
  • Je kan gebruik maken van de modelleer- en experimenteertools van de vakgroep.
  • Je hoeft niets te programmeren, al kunnen programmeerskills wel helpen om sommige taken groter of automatischer aan te pakken.
  • Een goede student kan nog tijdens het afwerken van de thesis een wetenschappelijk artikel schrijven over zijn bevindingen, waarin zij/hij dan begeleid wordt door de promotor. Ook samenwerking met een buitenlandse universiteit tijdens het onderzoek behoort tot de mogelijkheden.
  • Deze thesis is een plus voor toekomstige data-analisten, procesanalisten, functioneel of technische analisten, programmeurs en managers met een technische interesse.

References

Interested? Book your own appointment via janclaes.youcanbookme.com.