Research page of Jan Claes | Master theses

Topics

New topics

Interested? Book your own appointment via janclaes.youcanbookme.com.

Ongoing theses

 • Pilot-testing experimental tasks: ordering process steps, correcting language mistakes, locating logical mistakes, Lena Janssens (2020)
 • A Process Mining Framework, Willem Lannoye (2020)
 • Technical aspects of UnBlur as a cheap alternative for eye-tracking, Wolf Boone (2020)
 • Practical aspects of UnBlur as a cheap alternative for eye-tracking, Dorien Abbeel and Mathijs Van Assche (2020)
 • How do people construct process models? Hannah Van Belle (2019)
 • What are process models used for? Hannelore Bouckaert (2019)
 • A critical investigation of physiometric measurements for cognitive load during problem solving, Liesbeth Verbeke (2019)
 • The BPM lifecycle, Margaux Maes (2019)

Completed theses

 • Why and when do students make syntax errors in process models? Gilles Vandecaveye (2019) - Publication: pdf
 • Evaluating perceived quality of process discovery techniques, Francis Bru (2018) file pdf - Publication: pdf
 • Dynamic measurement of syntactic errors in process models, Joshua De Bock (2018) file pdf - Publication: pdf
 • Investigating the trade-off between the effectiveness and efficiency of process modeling, Jeroen Bolle (2018) file pdf - Publication: pdf
 • Revealing the scientific basis of graphical representation design, Sarah Pissierssens (2017) file pdf
 • Differences and Similarities between process modelling and programming, Nick Van Beversluys (2016) file pdf
 • Cognitive optimalisation of Process Model Visualisations, Michiel Bruggeman (2016) file pdf
 • Waarvoor worden procesmodellen gebruikt?, Dries Baeteman (2016) file
 • Waarom en hoe verplaatsen modelleurs elementen bij de constructie van een procesmodel, Zhou-Heng Yang (2015) file pdf
 • Tool support voor gestructureerd modelleren: visualiseren van bij elkaar horende gateways in procesmodellen, Ann-Sofie Slots (2015) file
 • Tool support voor gestructureerd modelleren: structuurfouten aanduiden, Deborah Vanderheyden (2015) file pdf
 • Kwaliteit van procesmodellen: literatuurstudie, Philippe De Meyer (2015) file pdf - Publication: pdf
 • Cognitieve aspecten van procesmodelleren: literatuurstudie, Dimitri Sytnyk (2015) file pdf
 • Ontwikkeling van een vergelijkingsmethode voor process discovery technieken, Koen Foubert (2014) file pdf
 • Ontwikkeling van een nieuwe process mining plug-in in ProM: Case Miner, Liesanne Miclotte (2014) file pdf
 • Process mining in practice: comparative study of process mining software, Diederik Verstraete (2014) file pdf
 • Process discovery in de praktijk: een case study, Marlies Seynaeve (2013) file pdf
 • Process mining in de praktijk: een case study, Matthias Dendooven (2013) file
 • Verbetering van de precisie van Heuristics Miner in ProM, Sofie De Cnudde (2013) file - Publication: pdf
 • Analyse en conversie van de Basic Performance Analysis plug-in in ProM, Vincent Goossens (2013) file pdf
 • Verbeteren van de grafische representatie van procesmodellen in ProM, Ruben Slabbinck (2013) file pdf
 • Process Mining bij De Lijn: een case study, Tania Trogh (2012) file
 • Ontwikkeling van een evaluatiemethode voor gegenereerde procesmodellen ten opzichte van een gegeven model, Tim Béghin (2011) file pdf
 • Softwarepakketten ter ondersteuning van Vendor Managed Inventory, Mohamed Ouald Chaib (2011) file pdf
 • Ontwikkeling van een gevallenstudie voor Supply Chain Integration op basis van het SCOR model, Evert De Loose en Thomas Truyens (2011) file pdf

Internships

New internships

 • No new internship proposals

Ongoing internships

 • No ongoing internships

Completed internships

 • Max Mobiel, Ontwerp van een nieuwe HR-module (registratie werkuren, planning), Fabrice Desseyn (2016)
 • Max Mobiel, Ontwerp van een nieuwe HR-module (registratie werkuren, planning), Joachim Bossuyt (2016)
 • Volvo, Comparison of process mining tools, Diederik Verstraete (2014)
 • Möbius, Exploring process mining, Matthias Dendooven (2013)
 • Möbius, Exploring social network mining, Marlies Seynaeve (2013)
maxmobiel  volvo  mobius

Begeleiding

Begeleidingsessies

 • Bij voorkeur op maandag
 • Boek een slot in op janclaes.youcanbookme.com of mail mij om een afspraak vast te leggen (meestal één uur)
 • Ik waardeer het als je vragen voorbereid (stuur gerust op voorhand een korte agenda door via mail)
 • Ik waardeer het als je notities neemt tijdens de sessies

Voor het tussentijds rapport

 • Doel: afbakenen onderwerp (wat wel, wat niet), verfijnen onderzoeksvragen (concreet maken), verantwoorden relevantie van onderzoek (waarom), argumenteren impact van onderzoek (voor wie), definiëren van doel van onderzoek (gewenste eigenschappen van resultaat), bepalen methode (hoe uitvoeren, hoe evalueren), bepalen van planning (in de vorm van deadlines)
 • Weinig druk, veel flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid

Vanaf het tussentijds rapport

 • Doel: uitvoeren onderzoek, literatuurstudie, data verzamelen, data analyseren, onderzoek evalueren, tekst schrijven
 • Meer druk indien nodig, minder flexibiliteit indien nodig, eigen verantwoordelijkheid

Masterproeftekst

Volgende taalproblemen dien je te vermijden. Wanneer een tekst deze fouten bevat, lees ik ze niet verder na.
 • Vermijd dialect (bv. schrijf niet "nagaan als iets waar is", maar wel "nagaan of iets waar is"
Andere tips
 • Wees correct, ook in details
  (bv. schrijf niet "er bestaat geen onderzoek over...", maar wel "er werden geen wetenschappelijk artikels gevonden over...")
 • Wees volledig
  (bv. schrijf niet "het algoritme verwierp 16 mogelijke oplossingen", maar wel "het algoritme evalueerde 20 oplossingen, waarvan er 16 verworpen werden")
 • Wees concreet
  (bv. schrijf niet "de survey werd naar een groot aantal studenten verstuurd", maar wel "de survey werd naar 457 studenten verstuurd")
 • Vermijd het gebruik van "dan ook" en wees zuinig op het gebruik van "ook"
 • Houd de inleiding kort en to-the-point: focus op je eigen werk en wetenschappelijke bijdrage
 • Vermijd persoonlijke formuleringen, gebruik enkel "ik" of "we" als je wil benadrukken dat het om iets subjectief gaat
 • Let op de correcte schrijfwijze van samenstellingen in het Nederlands: in principe schrijf je de woorden aan elkaar (bv. niet "begeleiding sessies", maar wel "begeleidingsessies"). In het Engels worden de woorden in een samenstelling wel gescheiden door een spatie (bv. "guidance sessions"). Gebruik daarom enkel de vorm met spaties indien er minstens één Engelse term in de samenstelling voorkomt.
  Zie Samenstellingen en woordgroepen en Engelse woorden in het Nederlands