Master theses


New topics Interested? Book your own appointment via janclaes.youcanbookme.com.

Ongoing theses
 • Dynamic measurement of syntactic errors in process models, Joshua De Bock (2018)
 • Investigating the trade-off between the effectiveness and efficiency of process modeling, Jeroen Bolle (2018)
 • Quality in conceptual modeling: cognitive perspective, Sarah Pissierssens (2017)
Completed theses
 • Differences and Similarities between process modelling and programming, Nick Van Beversluys (2016)
 • Cognitive optimalisation of Process Model Visualisations, Michiel Bruggeman (2016)
 • Waarvoor worden procesmodellen gebruikt?, Dries Baeteman (2016)
 • Waarom en hoe verplaatsen modelleurs elementen bij de constructie van een procesmodel, Zhou-Heng Yang (2015)
 • Tool support voor gestructureerd modelleren: visualiseren van bij elkaar horende gateways in procesmodellen, Ann-Sofie Slots (2015)
 • Tool support voor gestructureerd modelleren: structuurfouten aanduiden, Deborah Vanderheyden (2015)
 • Kwaliteit van procesmodellen: literatuurstudie, Philippe De Meyer (2015)
 • Cognitieve aspecten van procesmodelleren: literatuurstudie, Dimitri Sytnyk (2015)
 • Ontwikkeling van een vergelijkingsmethode voor process discovery technieken, Koen Foubert (2014)
 • Ontwikkeling van een nieuwe process mining plug-in in ProM: Case Miner, Liesanne Miclotte (2014)
 • Process mining in practice: comparative study of process mining software, Diederik Verstraete (2014)
 • Process discovery in de praktijk: een case study, Marlies Seynaeve (2013)
 • Process mining in de praktijk: een case study, Matthias Dendooven (2013)
 • Verbetering van de precisie van Heuristics Miner in ProM, Sofie De Cnudde (2013)
 • Analyse en conversie van de Basic Performance Analysis plug-in in ProM, Vincent Goossens (2013)
 • Verbeteren van de grafische representatie van procesmodellen in ProM, Ruben Slabbinck (2013)
 • Process Mining bij De Lijn: een case study, Tania Trogh (2012)
 • Ontwikkeling van een evaluatiemethode voor gegenereerde procesmodellen ten opzichte van een gegeven model, Tim Béghin (2011)
 • Softwarepakketten ter ondersteuning van Vendor Managed Inventory, Mohamed Ouald Chaib (2011)
 • Ontwikkeling van een gevallenstudie voor Supply Chain Integration op basis van het SCOR model, Evert De Loose en Thomas Truyens (2011)

Internships


New internships
 • No new internship proposals
Ongoing internships
 • No ongoing internships
Completed internships
 • Max Mobiel, Ontwerp van een nieuwe HR-module (registratie werkuren, planning), Fabrice Desseyn (2016)
 • Max Mobiel, Ontwerp van een nieuwe HR-module (registratie werkuren, planning), Joachim Bossuyt (2016)
 • Volvo, Comparison of process mining tools, Diederik Verstraete (2014)
 • Möbius, Exploring process mining, Matthias Dendooven (2013)
 • Möbius, Exploring social network mining, Marlies Seynaeve (2013)
maxmobiel  volvo  mobius

Programma's en plug-ins

Algemeen Business Process Modeling (Jools) Process Mining Voorbeeldlogs

Artikels

Algemeen Business Process Modeling Process Mining
 • W.M.P. Van der Aalst, Challenges in Business Process Analysis, in: Enterprise Information Systems, Springer, p. 27, 2008.
 • W.M.P. Van der Aalst, B.F. Van Dongen, J. Herbst, L. Maruster, G. Schimm, A.J.M.M. Weijters, Workflow Mining: A Survey of Issues and Approaches, Data & Knowledge Engineering. 47, p. 237-267, 2003.
 • W.M.P. Van der Aalst, A.H.M. Ter Hofstede, M. Weske, Business process management: A survey, Business Process Management Journal, p. 1019-1019, 2003.
 • W.M.P. Van der Aalst, A.J.M.M. Weijters, Process Mining: A Research Agenda, Computers in Industry. 53, p. 231-244, 2004.
 • B.F. Van Dongen, A.K.A. De Medeiros, H.M.W. Verbeek, A.J.M.M. Weijters, W.M.P. Van der Aalst, The ProM Framework: A New Era in Process Mining Tool Support, in: Applications and Theory of Petri Nets, Springer, p. 444-454, 2005.
 • A. Rozinat, R.S. Mans, M. Song, W.M.P. Van der Aalst, Discovering Simulation Models, Information Systems. 34, p. 305-327, 2009.
 • J. Claes, G. Poels, Integrating Computer Log Files for Process Mining: a Genetic Algorithm Inspired Technique, in: CAiSE 2011 Workshops, LNBIP 83, Springer, p. 282-293, 2011.
 • J. Claes, G. Poels, Merging Computer Log Files for Process Mining: an Artificial Immune System Technique, in: BPM 2011 Workshops, LNBIP 99, Springer, p. 99-110, 2011.
 • W.M.P. Van der Aalst, ..., J. Claes, et al., Process mining manifesto, in: Lecture Notes in Business Information Processing, Springer, p. 169-194, 2011.
 • J. Claes, G. Poels, Process Mining and the ProM Framework: An Exploratory Survey, Proc. BPM '12 Workshops, LNBIP 132, Springer, p. 187-198, 2012.

Websites

Begeleiding

Begeleidingsessies
 • Bij voorkeur op maandag
 • Boek een slot in op janclaes.youcanbookme.com of mail mij om een afspraak vast te leggen (meestal één uur)
 • Ik waardeer het als je vragen voorbereid (stuur gerust op voorhand een korte agenda door via mail)
 • Ik waardeer het als je notities neemt tijdens de sessies
Voor het tussentijds rapport
 • Doel: afbakenen onderwerp (wat wel, wat niet), verfijnen onderzoeksvragen (concreet maken), verantwoorden relevantie van onderzoek (waarom), argumenteren impact van onderzoek (voor wie), definiëren van doel van onderzoek (gewenste eigenschappen van resultaat), bepalen methode (hoe uitvoeren, hoe evalueren), bepalen van planning (in de vorm van deadlines)
 • Weinig druk, veel flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid
Vanaf het tussentijds rapport
 • Doel: uitvoeren onderzoek, literatuurstudie, data verzamelen, data analyseren, onderzoek evalueren, tekst schrijven
 • Meer druk indien nodig, minder flexibiliteit indien nodig, eigen verantwoordelijkheid

Masterproeftekst

Volgende taalproblemen dien je te vermijden. Wanneer een tekst deze fouten bevat, lees ik ze niet verder na.
 • Vermijd dialect (bv. schrijf niet "nagaan als iets waar is", maar wel "nagaan of iets waar is"
Andere tips
 • Wees correct, ook in details
  (bv. schrijf niet "er bestaat geen onderzoek over...", maar wel "er werden geen wetenschappelijk artikels gevonden over...")
 • Wees volledig
  (bv. schrijf niet "het algoritme verwierp 16 mogelijke oplossingen", maar wel "het algoritme evalueerde 20 oplossingen, waarvan er 16 verworpen werden")
 • Wees concreet
  (bv. schrijf niet "de survey werd naar een groot aantal studenten verstuurd", maar wel "de survey werd naar 457 studenten verstuurd")
 • Vermijd het gebruik van "dan ook" en wees zuinig op het gebruik van "ook"
 • Houd de inleiding kort en to-the-point: focus op je eigen werk en wetenschappelijke bijdrage
 • Vermijd persoonlijke formuleringen, gebruik enkel "ik" of "we" als je wil benadrukken dat het om iets subjectief gaat
 • Let op de correcte schrijfwijze van samenstellingen in het Nederlands: in principe schrijf je de woorden aan elkaar (bv. niet "begeleiding sessies", maar wel "begeleidingsessies"). In het Engels worden de woorden in een samenstelling wel gescheiden door een spatie (bv. "guidance sessions"). Gebruik daarom enkel de vorm met spaties indien er minstens één Engelse term in de samenstelling voorkomt.
  Zie Samenstellingen en woordgroepen en Engelse woorden in het Nederlands